SE Produkter

SE VORES AKTUELLE PRISLISTE HER

Bitumen emulsioner
SE råder over et effektivt emulsionsanlæg, som kan producere emulsioner til forskellige formål. Emulsioner kan både være baseret på standard bitumen eller på modificeret bitumen.

Typiske anvendelsesområder for emulsioner fra SE:

– Klæbning i forbindelse med asfaltbelægning
– Asfalt tyndlagsbelægning af kombitypen
– Overfladebehandling
– Forsegling af gamle asfaltbelægninger
– Forsegling af cement- og kalkstabiliserede arealer
– Koldasfalt
– Kold recycling af asfalt

6228 680px

Modificeret Bitumen
SE kan indarbejde polymerer i bitumen og derved for-bedre forskellige egenskaber ved bitumen som eksempelvis elasticitet og sejhed. Mange typer polymerer kan anvendes som modificeringsmiddel herunder både elastomerer og plastomerer.

Der kan både produceres traditionelle modificerede bi-tumen typer i henhold til danske vejregler (og i henhold til EN 14023) samt modificerede bitumen typer til specifikke formål og baseret på skræddersyede recepter.

Typiske anvendelsesområder for modificeret bitumen fra SE er:

– Emulsioner på basis af SBS modificeret bitumen
– Varmblandet asfalt med SBS eller EVA modificeret
– bitumen som bindemiddel
– Modificeret bitumen til overfladebehandling

Bitumen opløsninger
SE kan håndtere forskellige organiske opløsningsmidler som eksempelvis mineralsk terpentin, krystalolie og ekstraktionsbenzin. Opløsningsmidlerne kan iblandes bitumen (standard eller polymer modificeret) i forskellige koncentrationer fra ganske små mængder til over 50%.

Udover organiske opløsningsmidler kan bitumen blandes med vegetabilske olier som eksempelvis rapsolie og dermed være et miljøvenligt alternativ til den traditionelle cutbackbitumen, hvor opløsningsmidlet ofte er mineralsk terpentin.

Typiske anvendelsesområder for bitumen opløsninger fra SE:

– Klæbning
– Vandtætning
– Overfladebehandling
– Imprægnering

Leveringsformer
Produkter fra SE kan leveres på forskellige vis alt efter kundens ønsker og behov. Emballeringsmulighederne omfatter bl.a.:

– Bulk
– Palletanke
– Tønder (både engangs- og genbrug)
– Dunke (ned til 25 ltr.)
– Kundens egne beholdere

leveringsformer

SE er altid parat til at producere nye produkter på baggrund af specifikke kundeønsker og kan altid kontaktes for en uforpligtende drøftelse af mulighederne for et samarbejde. For yderligere oplysninger om SE´s produkter, priser, nye produkter etc. kontakt venligst Teknisk Chef, David Bredahl på: db@se-is.dk eller tel. 2937 9596